[twqe] M 3.9 10.6 km NW of Yilan County 2020-01-02 19:33 #Local (L0102193339)

James Lick james.lick at jameslick.com
Thu Jan 2 03:45:03 PST 2020


M 3.9 10.6 km NW of Yilan County 2020-01-02 19:33 #Local (L0102193339)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/local/EEL0102193339.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/local/EEL0102193339.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: NONE

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 1/ 2/2020 19:33:25.7

 Location: 24.81N 121.71E, i.e. 10.6 km NW of Yilan County

 Depth : 84.9 km

 Magnitude(ML): 3.9

 Intensity :
 Su-ao, Yilan County        1
 Sandiaojiao, New Taipei City    1
 Wuta, Yilan County         1
 Nan-ao, Yilan County        1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Zhongli, Taoyuan City       1


More information about the twquake-alert-en mailing list