[twqe] M 4.1 29.0 km SSW of Yilan County 2019-05-27 22:06 #040 (0527220641040)

James Lick james.lick at jameslick.com
Mon May 27 07:15:04 PDT 2019


M 4.1 29.0 km SSW of Yilan County 2019-05-27 22:06 #040 (0527220641040)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0527220641040.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0527220641040.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: 108040

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 5/27/2019 22: 6:26.7

 Location: 24.49N 121.65E, i.e. 29.0 km SSW of Yilan County

 Depth : 43.1 km

 Magnitude(ML): 4.1

 Intensity :
 Nan-ao, Yilan County        2
 Wuta, Yilan County         2
 Dongshan, Yilan County       2
 Niudou, Yilan County        2
 Nanshan, Yilan County       2
 Xibao, Hualien County       2
 Taroko, Hualien County       2
 Xindian, New Taipei City      2
 Deji, Taichung City        2
 Zhutung, Hsinchu County      2
 Taoyuan City            2
 Aohua, Yilan County        1
 Neicheng, Yilan County       1
 Yilan City, Yilan County      1
 Lishan, Taichung City       1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Wufeng, Hsinchu County       1
 New Taipei City          1
 Emei, Hsinchu County        1
 Zhongli, Taoyuan City       1
 Wushikeng, Taichung City      1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Xinwu, Taoyuan City        1


More information about the twquake-alert-en mailing list