[twqe] M 4.6 14.8 km SE of Yilan County 2019-08-08 07:02 #051 (0808070246051)

James Lick james.lick at jameslick.com
Wed Aug 7 16:10:05 PDT 2019


M 4.6 14.8 km SE of Yilan County 2019-08-08 07:02 #051 (0808070246051)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0808070246051.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0808070246051.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: 108051

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 8/ 8/2019 7: 2:23.1

 Location: 24.61N 121.82E, i.e. 14.8 km SE of Yilan County

 Depth : 66.4 km

 Magnitude(ML): 4.6

 Intensity :
 Su-ao, Yilan County        3
 Xindian, New Taipei City      3
 Dongshan, Yilan County       2
 Wuta, Yilan County         2
 Neicheng, Yilan County       2
 Yilan City, Yilan County      2
 Niudou, Yilan County        2
 Toucheng, Yilan County       2
 Xinyi District, Taipei City    2
 Taipei City            2
 Taoyuan City            2
 Nan-ao, Yilan County        2
 Xinwu, Taoyuan City        2
 Shuangxi, New Taipei City     1
 Muzha, Taipei City         1
 Sandiaojiao, New Taipei City    1
 Taroko, Hualien County       1
 Xibao, Hualien County       1
 New Taipei City          1
 Keelung City            1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Wugu, New Taipei City       1
 Wufeng, Hsinchu County       1
 Hualien City, Hualien County    1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Emei, Hsinchu County        1
 Nanzhuang, Miaoli County      1
 Wushikeng, Taichung City      1
 Zhongli, Taoyuan City       1
 Miaoli City, Miaoli County     1


More information about the twquake-alert-en mailing list