[twqe] M 4.2 38.8 km SE of Yilan County 2018-11-21 09:32 #130 (1121093242130)

James Lick james.lick at jameslick.com
Tue Nov 20 17:40:04 PST 2018


M 4.2 38.8 km SE of Yilan County 2018-11-21 09:32 #130 (1121093242130)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE1121093242130.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE1121093242130.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: 107130

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 11/21/2018 9:32:16.5

 Location: 24.41N 121.91E, i.e. 38.8 km SE of Yilan County

 Depth : 36.8 km

 Magnitude(ML): 4.2

 Intensity :
 Nan-ao, Yilan County        3
 Niudou, Yilan County        3
 Aohua, Yilan County        2
 Taroko, Hualien County       2
 Nanshan, Yilan County       2
 Dongshan, Yilan County       1
 Neicheng, Yilan County       1
 Yilan City, Yilan County      1
 Xibao, Hualien County       1
 Sanguang, Taoyuan City       1
 Lishan, Taichung City       1
 Hehuanshan, Nantou County     1
 Wufenshan, New Taipei City     1
 Guanxi, Hsinchu County       1
 Xinwu, Taoyuan City        1


More information about the twquake-alert-en mailing list