[twqe] M 3.6 10.0 km SE of Chiayi City 2017-05-24 20:01 #Local (L0524200136)

James Lick james.lick at jameslick.com
Wed May 24 05:10:03 PDT 2017


M 3.6 10.0 km SE of Chiayi City 2017-05-24 20:01 #Local (L0524200136)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/local/EEL0524200136.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/local/EEL0524200136.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: NONE

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 5/24/2017 20: 1:56.4

 Location: 23.41N 120.52E, i.e. 10.0 km SE of Chiayi City

 Depth : 18.6 km

 Magnitude(ML): 3.6

 Intensity :
 Chiayi City            3
 Liujiao, Chiayi County       2
 Sihu, Yunlin County        2
 Caoshan, Chiayi County       1
 Dapu, Chiayi County        1
 Caoling, Yunlin County       1
 Gukeng, Yunlin County       1
 Douliu City, Yunlin County     1
 Taoyuan, Kaohsiung City      1
 Jiali, Tainan City         1
 Dacheng, Changhua County      1


More information about the twquake-alert-en mailing list