[twqe] M 4.7 28.1 km E of Yilan County 2015-01-05 13:53 #002 (0105135347002)

James Lick james.lick at jameslick.com
Sun Jan 4 22:00:03 PST 2015


M 4.7 28.1 km E of Yilan County 2015-01-05 13:53 #002 (0105135347002)
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0105135347002.gif
http://www.cwb.gov.tw/V7e/earthquake/Data/quake/EE0105135347002.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: 104002

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 1/ 5/2015 13:53:47.2

 Location: 24.74N 122.04E, i.e. 28.1 km E of Yilan County

 Depth : 68.1 km

 Magnitude(ML): 4.7

 Intensity :
 Nan-ao, Yilan County        3
 Luodong, Yilan County       2
 Neicheng, Yilan County       2
 Niudou, Yilan County        2
 Heping, Hualien County       2
 Xinyi District, Taipei City    2
 New Taipei City          2
 Wugu, New Taipei City       2
 Nanshan, Yilan County       2
 Tailuge, Hualien County      2
 Taoyuan City            2
 Su-ao, Yilan County        1
 Yilan City, Yilan County      1
 Gongliao, New Taipei City     1
 Pinglin, New Taipei City      1
 Xindian, New Taipei City      1
 Taipei City            1
 Shimen, New Taipei City      1
 Hualien City, Hualien County    1
 Wanli, New Taipei City       1
 Jiqi, Hualien County        1
 Hsinchu City            1
 Miaoli City, Miaoli County     1


More information about the twquake-alert-en mailing list