[twqe] M 3.5 24.5 km S of Yilan County 2011-11-01 14:12 #Local (L1101141235)

James Lick james.lick at jameslick.com
Mon Oct 31 23:20:03 PDT 2011


M 3.5 24.5 km S of Yilan County 2011-11-01 14:12 #Local (L1101141235)
http://www.cwb.gov.tw/eng/seismic/Data/local/EEL1101141235.gif
http://www.cwb.gov.tw/eng/seismic/Data/local/EEL1101141235.txt
 CWB EARTHQUAKE REPORT

 Earthquake No.: NONE

 Origin time (Taiwan Standard Time: GMT+08:00): 11/ 1/2011 14:12: 0.7

 Location: 24.51N 121.80E, i.e. 24.5 km S of Yilan County

 Depth : 17.1 km

 Magnitude(ML): 3.5

 Intensity :
 Nan-ao, Yilan County        3
 Su-ao, Yilan County        1
 Luodong, Yilan County       1
 Niudou, Yilan County        1
 Heping, Hualien County       1
 Tailuge, Hualien County      1


More information about the twquake-alert-en mailing list